Contact

NORDICA - VILLAN spółka z o.o.
ul. Malwowa 4, 76-251 Kobylnica / k. Słupska, POLAND
Phone (+48) 59 722 00 110
Mobile (+48) 606 999 505

E-mail: info (at) nordicavillan.pl

NIP 839-24-91-088
KRS 0000154010
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Podstawowy - 50.000 PLN